لینک های دسترسی

نگرانی های بین المللی در مورد افزایش سرسام آور قیم مواد غذایی در جهان


نگرانی های بین المللی در مورد افزایش سرسام آور قیم مواد غذایی در جهان

هیلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، به روز جمعه هوشدار داد که کمبود مواد غذایی در جهان و قیم سرسام آور آنها، تهدیدِ بی ثباتی عمومی را به میان آورده است.

خانم کلنتن، در یک اجلاس سازمان زراعت و مواد غذایی ملل متحد در شهر روم، بر اقدام عاجل درین عرصه تأکید ورزیده و گفت:

"ما باید همین اکنون، به طور مؤثرانه و همکارانه اقدام نماییم تا تأثیرات منفی ناشی از بلند رفتن قیم مواد غذایی را کاهش داده، مردم و جوامع را از آن حفاظت نماییم."

خانم کلنتن یاد آور شد که طبق آمار ارایه شده از سوی بانک جهانی، از ماه جون سال ۲۰۱۰ بدینسو، تا حال ۴۴ میلیون نفر به سبب بلند رفتن قیم مواد غذایی در جهان، دچار فقر گردیده اند.

وی اضافه نمود که اگر اقدامی صورت نگیرد، جهان بار دیگر به مشکلات مشابه سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ مواجه خواهد شد. طی بحران غذایی سال ۲۰۰۸، کشور های بزرگ تولید کنندۀ برنج در جهان، مانند تایلند، ویتنام و هند، صادرات برنج را، به خاطر تکافوی اقتضای داخلی شان، کاهش دادند که منجر به بلند رفتن بی سابقۀ قیمت برنج گردید.

XS
SM
MD
LG