لینک های دسترسی

حقوق همجنس گرایان در امریکا تامین شد


دو تن از محصلین زن پوهنتون "امریکن" پس از فیصلۀ محکمه عالی همدیگر را در آغوش کشیدند.
حامیان ازدواج همجنس گرایان بروز چهارشنبه کامیابی مهمی را در ستره محکمه امریکا بدست اوردند که عواقب قانونی و سیاسی آن خیلی مهم می باشد.

شعار های "امریکا" و "تشکر" در بیرون از محکمه عالی امریکا از طرف حامیان ازدواج هم جنس گرایان در فضا طنین انداز گردید.

محکمه عالی ایالات متحده با ارای پنج دربرابر چهار، قانون سال ١٩٩٦ امریکا را که "در دفاع از ازدواج" نام دارد فسخ کرد. بر اساس این قانون جفت های هم جنس امتیازات مالیه فدرال، صحی و تقاعد را نداشتند.

قاضی انتونی کنیدی گفت که قانون اساسی امریکا محافظت حقوق مساوی شهروندان را حمایت میکند. بدین ملحوظ جفت های هم جنس که درگذشته در ایالاتی که ازدواج هم جنس گرایان در آن قانونی بود ولی از امتیازات فدرال محروم بودند، اکنون ازین امتیازمستفید شده می توانند.

این قضیه از جانب یک خانم بنام ادی وندسر ٨۴ ساله به محکمه را جع شد. قبلا جفت های هم جنسگرا از تخفیف مالیات فدرال محروم بودند. قانون فدرال ازدواج او را با یک زن دیگر که در سال ٢٠٠٩ درگذشت، برسمیت نمی شناخت.

در یک قضیه دیگر، محکمه عالی، ازدواج های همجنس گرایان را در ایالت کالفورنیا دوباره مرعی الاجرا قرارداد. و این پیشنهاد نیز با پنج رای موافق در برابر چهار رای مخالف به تصویب رسید.

ازدواج همجنس گرایان در سیزده ایالت و در شهر واشنگتن، مرکز ایالات متحده امریکا قانونی می باشد.

مخالفان ازدواج های هم جنس گرایان ازین تصمیم محکمه عالی مایوس شدند.

راب شنک که از مسیحیان اوانجلیک نمایندگی می کند می گوید:"حقیقت این است که تصمیم امروز محکمه عالی در خصوص ازدواج همجنس گرایان به هیچ وجه نمی تواند آنچه را که در انجیل در حقیقت خصوصیت ازدواج بیان شده و آن بین مرد و زن است، تغیر بدهد."

مخالفین ازدواج همجنس گرایان تعهد کردند تا به مبارزه خویش دوام دهند.

تم هول سکمپ یک عضو محافظه کارو جمهوری خواه کانگرس از ایالت کنزاس می گوید: "محکمه سعی ورزید تا ازدواج را سر از نو تعریف کند."

رئیس جمهور باراک اوباما ازین تصمیم محکمه عالی استقبال نمود. او در یک بیانیه تحریری خویش گفت که تصمیم محکمه یک اشتباه را تصحیح نمود.

جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان کانگرس امریکا از حزب جمهوری خواه گفت که او ازین تصمیم محکمه مایوس شده است اما علاوه کرد که بحث های داغ ازدواج در امریکا با وجود این نوع تصمیم ادامه خواهد داشت.
XS
SM
MD
LG