لینک های دسترسی

بازگشت یک دختر رد مرز شده یی امریکایی


بازگشت یک دختر رد مرز شده یی امریکایی

مقامات در ایالات متحده می گویند دختر پانزده ساله امریکایی که اشتباها سال گذشته به کولمبیا رد مرز گردیده بود، در راه برگشت به امریکا است.

مقامات گفتند که جاکادرین تیونر به روز جمعه کولمبیا را ذریعه پرواز یک طیاره به مقصد امریکا ترک کرده است.

پس از آن که خانواده این دختر از مفقود شدنش به پولیس خبر داد، حکایت این دختر سرخط گزارشهای رسانه های امریکایی و بین المللی را به خود اختصاص داد.

مقامات امریکایی گفتند که این دختر پس از آن که سال گذشته به اتهام سرقت در تکزاس بازداشت گردید، خود را بیست و یک ساله و مهاجر غیر قانونی از کولمبیا معرفی کرده بود. مقامات همچنان گفته اند که آنان اسناد جعلی وی را بررسی کرده و این اسناد زمینه رد مرز شدنش را فراهم کرد. اما خانواده یی تیونر گفته اند که وی یک سال قبل از خانه فرار کرده بود و تابعیت کولمبیا را ندارد.

XS
SM
MD
LG