لینک های دسترسی

انتقاد جمهوریخواهان از ابتکار خدمات صحی اوباما


انتقاد جمهوریخواهان از ابتکار خدمات صحی اوباما

یکسال بعد از آنکه ابتکار خدمات صحی براک اوباما رییس جمهور ایالات متحده به قانون مبدل گردید، جمهوری خواهان به انتقاد از این اصلاحات ادامه میدهند.

در صحبت هفته وارجمهوری خواهان " باب مک دونل " والی ایالت ویرجینیا گفت که این قانون برای کشور و معامله های تجارتی ناگوار و سنگین است.

" مک دونال " همچنان گفت که قانون خدمات صحی اوباما در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد.

وی همچنان گفت که این قانون باید با چنان قانونی تعویض گردد که به بازار آزاد اجازه دهد تا هزینه ها را کاهش داده و بهبودی هایی را در پوشش مصارف رونما سازد.

XS
SM
MD
LG