لینک های دسترسی

هلیکوپترهای اهدایی ایالات متحده به افغانستان


هلیکوپترهای اهدایی ایالات متحده به افغانستان

ایالات متحده امریكا 18 بال طیاره هلیكوپتر و ترانسپورتی را به مركز تعلیمی قوای هوایی افغانستان در ولسوالی شیندند هرات اهدا نمود. قوماندان قوای هوایی افغانستان نیز در مراسم تحویل گیری این طیارات از افتتاح پوهنتون هوایی افغانستان تا یكسال دیگر خبر داد.

بعد از گذشت 20 سال، مركز تعلیمات قوای هوایی افغانستان مجددا بكار خود آغاز كرد.

این مركز در میدان هوایی ولسوالی شیندند هرات كه یكی از میدان های نظامی افغانستان است افتتاح شد.

همزمان ایالات متحده امریكا نیز به هدف آموزش پیلوتان و نیرومند ساختن قوای هوایی اردوی افغانستان 18 بال طیاره نظامی را خریداری نموده و به این مركز تعلیمی كمك نمود.

هلیکوپترهای اهدایی ایالات متحده به افغانستان
هلیکوپترهای اهدایی ایالات متحده به افغانستان

تورن جنرال باقی قوماندان قوای هوایی شیندند در صحبت با رادیو آشنا صدای امریكا گفت از این تعداد طیاره ، 12 بال آن از نوع 30-208 و 30-182 ترانسپورتی و 6 بال دیگر هلیكوپتر MD 350 F میباشند.

عبیدالله یكی از كاندیدان جوان برای پیلوتی است كه میگوید پس از سپری نمودن دوره زبان انگلیسی در ولایت كابل حالا برای آموزش های بیشتر به مركز تعلیمی قوای هوایی در شیندند اعزام شده است.

در مراسم تحویل گیری این طیارات مسئولین قوای هوایی وزارت دفاع افغانستان نیز حضور داشتند.

هلیکوپترهای اهدایی ایالات متحده به افغانستان
هلیکوپترهای اهدایی ایالات متحده به افغانستان

جنرال عبدالوهاب وردک قوماندان عمومی قوای هوایی افغانستان گفت از این پس پیلوت های جوان افغانستان در این مركز آموزش خواهند دید.

وی همچنین از افتتاح پوهنتون هوایی افغانستان تا سال آینده خبر داد.

در حال حاضر قطعات هوایی وزارت دفاع افغانستان به 40 بال طیاره هلیکوپتر و18 طیاره ترانسپورتی مجهزمیباشد كه قراراست تا سال 2016 میلادی مجموع طیارات نظامی افغانستان به 143 بال برسد.

XS
SM
MD
LG