لینک های دسترسی

عدم تفاوت مصارف روز سپاس گزاری در ایالات متحده


عدم تفاوت مصارف روز سپاس گزاری در ایالات متحده

روز پنجشنبه در امریکا، تعطیلات روز سپاس گزاری است اما بروز جمعه 138 میلیون تن از خریداران امریکائی در فروشگاه ها برای دریافت قیمت های خوب به جستجو میپردازند.

بعضی اوقات پرچون فروشان در ایالات متحده یک بر سوم حصۀ فروشات سالانه را فقط میان روز های تعطیلات سپاس گزاری، اواخر ماه نومبر و الی 25 ماه دسمبر بدست میاورند. اکثریت فروشگاه ها تخفیف های بیش از حد را در آغاز فصل خریداری به این امید به خریداران عرضه میکنند، که توجه آنها را جلب نمایند.

ولی کارشناسانِ خرید و فروش در ایالات متحده با در نظر داشته بحران اقتصادی و بی روز گاری در کشور، در هر خانواده فقط 100 دالر مصرف بیشتر را نسبت به سال گذشته ، پیش بینی میکنند.

اکثر اوقات روز بعد از سپاس گزاری روزیست که Black Friday یا "جمعۀ سیاه" نامیده میشود، به این دلیل که فروشگاه ها در آن روز مفاد بیشتر بدست میاورند و در آویز مالی شان رنگ سیاه را بجا میگذارد.

XS
SM
MD
LG