لینک های دسترسی

امضای قرار داد مبارزه با دهشت افگنی بین امریکا و هند


امضای قرار داد مبارزه با دهشت افگنی بین امریکا و هند

ایالات متحدهُ امریکا و هند قرار داد مبارزه با دهشت افگنی را که شامل تحقیقات مشترک حملات، امنیت سرحدات، و همکاری بیشتر در مورد ارایه معلومات بین دو کشور میباشد، به امضاُ رساندند.

تمتی رومر، سفیر امریکا در هند گفت با امضای رسمی این توافق به روز دو شنبه، این دو کشور در قسمت مبارزه علیه دهشت افگنی اقدامات جدی را اتخاذ نموده اند. به اساس این قرار داد دو کشور همچنان در قسمت انتقال غیر قانونی پول و کمک های پولی برای دهشت افگنی فعالیت خواهند نمود.

این توافق یک روز بعد از آن صورت گرفت که مایک مولن رئیس ارکان حرب امریکا گفت امکان یک حملهُ دهشت افگنی دیگر توسط تندروان وجود دارد، و این بخاطر ایجاد کشمکش نظامی بین دو کشور هند و پاکستان خواهد بود.

هند گروه شورشی لشکر طیبه مقیم در پاکستان را مسؤول حملات سال ۲۰۰۸ در ممبی میداند.

XS
SM
MD
LG