لینک های دسترسی

تصمیم ایالات متحده مبنی بر نگهداری طولانی مدت اطلاعات استخباراتی


حکومت رییس جمهور اوباما دستور العمل تازه یی را آماده ساخته است که بر مبنای آن ادارات استخباراتی، معلومات شخصی امریکایی ها را برای مدت طولانی حتی در صورتی نگهداشته می تواند که آنها با دهشت افگنی هیچ ربطی نداشته باشند.

دساتیر جدید، که روز پنجشنبه از سوی ایریک هولدر لوی څارنوال ایالات متحده مورد تأیید قرار گرفت، به مرکز ملی مبارزه با دهشت افگنی اجازه می دهد که اطلاعات به دست آمده از طریق سازمان های مختلف استخباراتی دولت را تا پنج سال حفظ کند.

پیش از این اطلاعات یاد شده صرف برای مدت شش ماه نگهداری می شد. مرکز ملی مبارزه بر ضد دهشت افگنی در امریکا، پس از واقعات یازدهم سپتمبر سال 2001 ایجاد شد تا برای تحلیل و تحقیق خطرات احتمالی دهشت افگنی، به مثابۀ منبع عمدۀ اطلاعات کار کند.

حکومت امریکا پس از تلاش یک دهشت افگن مظنون در بمگذاری ناکام شب سال نو 2009 در یک طیاره بر فراز شهر دیترویت، تصمیم گرفت که دستور العمل این مرکز استخباراتی را مورد تجدید نظر قرار دهد.

یک بررسی نشان داد که این مرکز استخباراتی در شریک ساختن اطلاعات مهم برای جلوگیری ازین تلاش دهشت افگنانه، ناکام مانده بود.

XS
SM
MD
LG