لینک های دسترسی

پیام مخفیانۀ ایالات متحدۀ امریکا به رهبری ایران


تنگۀ هرمز

روزنامۀ نیویارک تایمز به نقل از مقامات امریکایی که نام شان ذکر نگردیده، نگاشته است که واشنگتن پیامی را به آیت الله خامنه یی رهبر روحانی ایران فرستاده و در آن گفته است که مسدود ساختن تنگۀ هرمز، باعث برانگیختن عکس العمل ایالات متحده خواهد شد.

این گزارش شام روز پنجشنبه نشر شد و حاکیست که این پیام مخفیانه این بار از طریق حکومت سویس، وسیلۀ معمول رابطۀ غرب با ایران، به تهران فرستاده نشده است.

ایران درین اواخر تهدید کرده بود که تنگۀ هُرمز را خواهد بست. پس از آن که مقامات تهران، در ترور یک دانشمند أمور اتمی خود، ایالات متحده و اسراییل را مقصر خواند، روابط از قبل تیره شده اش با واشنگتن، به وخامت گرایید.

XS
SM
MD
LG