لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش معاملات نفتی 11 کشور دیگر با ایران


ایالات متحده می گوید که 11 کشور به گونۀ چشمگیری، خریداری نفت را از ایران کاهش داده است.

هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده با بیان این مطلب سایر وارد کنندگان نفت ایران را ترغیب کرد تا این سلسله را دنبال کنند. او به ویژه از جاپان تمجید به عمل آورد که با وجود روبرو بودن با چالش های فراوان، تورید نفت از ایران را قطع کرده است.

تعزیرات بر صنعت نفت ایران که به تاریخ 28 جون سال روان نافذ خواهد شد، نهاد های مالی را در صورت مراودات با بانک مرکزی ایران، از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده منع قرار خواهد داد

XS
SM
MD
LG