لینک های دسترسی

Breaking News

رد مصادرۀ آثار باستانی ایران در موزیم شیکاگو از سوی محکمۀ عالی امریکا


محکمۀ عالی ایالات متحده

محکمۀ عالی ایالات متحده، روز چهارشنبه با اکثریت آرا، از اقدام موزیم شیکاگو حمایت کردند که حاضر نشده است، آثار تاریخی ایران را به بازماندگان حملۀ انتحاری دهشت افگنانۀ سال ۱۹۹۷ بیت المقدس بدهد.

روزنامۀ شیکاگو تریبیون گزارش می دهد که بازماندگان قربانیان انفجار دهشت افگنانۀ ۱۹۹۷ بیت المقدس، از ایران شکایت کرده بودند که تهران به آموزش و حمایت از حماس که عامل آن حمله بود، مسوول شناخته شود.

آن افراد همچنان خواسته اند تا مبلغ ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر امریکایی را که در ازای فروش آثار تاریخی امانت گذاشته شده در موزیم تاریخ طبیعی پوهنتون شیکاگو و موسسۀ شرق شناسی آن پوهنتون به دست آمده، به عنوان غرامت به بازماندگان قربانیان آن حمله بپردازد.

قاضی سونیا سوتو مایر، در متن رای تدوین شده نگاشته است "قانون مصوونیت حاکمیت های خارجی" از قربانیان انفجار حمایت می کند؛ حالانکه قوانین فدرال در مجموع از دارایی های کشور های خارجی در ایالات متحده حمایت می کند.

در متن تاکید شده است که آنچه در این مورد به گونۀ استثنا وجود دارد آنست که کشور خارجی[ایرن] "از گروه های دهشت افگن" پشتیبانی می کند.

در متن قاضی «سونیا سوتو مایر» که رای دیوان را تدوین کرده آمده است «قانون مصونیت های حاکمیت های خارجی» از قربانیان این انفجار حمایت نمی کند و قوانین فدرال در مجموع، از دارائی های کشورهای خارجی درآمریکا حمایت می کند استثنا در این مورد هنگامی است که کشور خارجی از گروههای تروریستی پشتییانی به عمل آورد.

قضات محکمۀ عالی ایالات متحده
قضات محکمۀ عالی ایالات متحده

محکمۀ استیناف ناحیۀ هفت امریکا پیشتر حکم کرده بود که ایران، مالک بخشی از مجموعۀ آثار باستانی که در موزیم تاریخ طبیعی و پوهنتون شیکاگو نگهداری می شود نیست و بقیهۀ آن قطعات تاریخی هم طبق قوانین ایالات متحده از مصوونیت برخوردار اند.

فرح، همسر شاه سابق ایران در نامه ای که پیشتر منتشر کرده، در مخالفت با پرداخت غرامت در بدل فروش آثار تاریخی گفته بود که آن اشیای تاریخی به ایران و جهان تعلق دارد و متعلق به جمهوری اسلامی ایران نیست که حال فروخته شود و به عنوان غرامت پرداخت گردد.

ایران مالک واقعی "مجموعه پرسپولیس" شامل هزاران قطعه لوح گلی با قدامت بیش از ۲ هزار سال است؛ اما، بر اساس یک قرارداد درازمدت با پوهنتون شیکاگو به منظور انجام تحقیقات و ترجمه متن ها و مستندسازی، از سال ۱۹۳۷ در اختیار آن دانشگاه قرار دارد.

XS
SM
MD
LG