لینک های دسترسی

توقیف یک امریکایی به اتهام جاسوسی در ایران


توقیف یک امریکایی به اتهام جاسوسی در ایران

بر اساس گزارش یک روزنامه دولتی ایران، مقامات آنکشور یک زن امریکایی را به اتهام جاسوسی توقیف نموده اند .

روزنامه ایران میگوید مامورین ایرانی «هال تالیان» ۵۵ ساله را که میخواست از طریق ارمنستان و بدون ویزای دخولی به ایران داخل گردد، توقیف نموده اند. گزارش میگوید وی وسایل جاسوسی چون یک مکروفون را که در داخل دهانش بود، با خود حمل مینمود.

روزنامه از محل این توقیف گزارش نداده است.

در حال حاضر جاش فیتال و شان باور، دو امریکایی دیگر نیز بعد از داخل شده به قلمرو ایران از سرحدات عراق، به جرم جاسوسی درایران زندانی میباشند. در ماه سپتمبر، تهران سارا شرود زندانی سومی را با ضمانت نقدی ۵۰۰ هزار دالر آزاد نموده بود.

XS
SM
MD
LG