لینک های دسترسی

هشدار منع سیر و سفر اتباع امریکایی به ایران


هشدار منع سیر و سفر اتباع امریکایی به ایران

وزارت خارجۀ ایالات متحده هشدار جدید مسافرت را صادر نموده است که شهروندان امریکایی را ترغیب میکند تا "خطر سیر و سفر به ایران را به گونۀ محتاطانۀ تحت غور قرار داده" و از مسافرت های غیر ضروری به آن کشور خود داری نمایند.

هشداریۀ روز جمعه جاگزین هشداریۀ دیگری میگردد که در ماه مارچ سال روان صادر شده بود. پیام تذکر میدهد که عناصر مشخص متخاصم علیه ایالات متحده هنوز هم در ایران موجود است.

از سال 2009 بدینسو، در چندین مورد، مقامات ایرانی از مسافرت شماری از شهروندان امریکایی ایرانی تبار به شمول خبرنگاران و فرهنگیانذ برای چندین ماه جلوگیری نموده بودند.

هشدار مذکور این حقیقت را برجسته میسازد که هیچ گونه رابطۀ دیپلوماتیک و قنسولی میان ایالات متحده و ایران وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG