لینک های دسترسی

"ایران بی ثباتی را در عراق دامن میزند"


قوماندان قوای امریکایی در عراق میگوید، ایران با تمویل و تمرین دادن گروه های تندرو شیعه مذهب، بی ثباتی را در عراق دامن میزند.

جنرل ری اودیرنو بروز یکشنبه به سی ان ان گفت، ایران نمی خواهد عراق به یک دیموکراسی قوی تبدیل گردد. او گفت ایران عراق دارای مراکز ضعیف دولتی را ترجیع میدهد.

اودیرنو همچنان گفت، صرف وقتی قوای امریکایی میتوانند عملیات محاربوی را در عراق از سر بگیرند که قوای عراقی "کاملا ناکام" بماند. ولی او گفت قوای عراقی مدت زیادی است که به خوبی کار کرده است و ناکامی آن غیر محتمل میباشد.

همچنان اردوی ایالات متحده بروز یکشنبه اعلامیه یی را نشر کرده و گفت یک عسکر امریکایی در عراق کشته شده است. این عسکر در جریان عملیات در شهر بصره هلاک گردید. آخرین لوای محاربوی امریکا هفته گذشته عراق را ترک نموده و وارد کویت گردید.

واحد های کوچکتر محاربوی امریکایی در عراق باقی مانده اند، ولی بخشی از ۶۰۰۰ عسکری خواهند بود که قرار است تا آخر ما جاری عراق را ترک گویند.

حدود ۵۰ هزار عسکر امریکایی تا آخر سال ۲۰۱۱ در عراق باقی خواهند ماند. آنها در ماموریت های محاربوی سهم نخواهند گرفت، ولی اگربا حمله مواجه گردند و یا اگر اردوی عراق به کمک ضرورت داشته باشد، میتوانند به جنگ شامل شوند.

توجۀ عمده آنها تمرین دادن عساکر عراقی و انجام عملیات ضد دهشت افگنی است.

XS
SM
MD
LG