لینک های دسترسی

مسلمانان امریکایی سوزانیدن قرأن کریم را محکوم نمودند


ابراهیم هوپر: این شخص فقط خواهان شهرت بود او در امریکا طرفدارانی ندارد. جامعۀ مسیحیان امریکا او را رد کرده است

به آتش کشیدن نسخۀ قران مجید در یک کلیسای کوچک درایالت فلوریدای امریکا، مظاهرات گسترده و واکنش شدید افغان ها را در پی داشت.

کارشناسان امور بر علاوۀ عقاید شدید مذهبی و اجتماع سنتی در افغانستان عوامل دیگری را نیز در این جریان دخیل میدانند.

ابراهیم هوپر، رئیس ارتباطات شورای روابط اسلامی امریکا هدف تیری جونز، کشیش مسیحی از سوزانیدن نسخۀ قرآن کریم را یک اقدام شهرت طلبانه توصیف کرد.

"این شخص فقط خواهان شهرت بود او در امریکا طرفدارانی ندارد. جامعۀ مسیحیان امریکا او را رد کرده است.اما او میخواست نامش را بر سر زبان مطبوعات قرار دهد. او فکر میکرد که این یگانه راه نیل به آن هدف است."

جامعۀ کم سواد افغانستان، این اقدام را به حیث عکس العمل امریکایی ها می پندارند. اما آقای هوپر این اقدام کشیش جونز را حتی از سوی اعضای خانوادۀ او مترود میخواند.

"طوریکه گفتم آن واقعه، اقدام فردی وی بود که از سوی مردم امریکا مردود شمرده شده است، حتی اعضای خانوادۀ خودش او را تقبیح کرده اند. بناً او در جامعۀ امریکا از هیچ نوع حمایت وطرفداریی برخوردار نمی باشد."

آقای هوپر با در نظرداشت شرایط و اوضاع در افغانستان ومنطقه و واکنش نه چندان جدی ایالات متحده در پیوند با این مسئله، در پاسخ به این سؤال که آیا حکومت امریکا نباید اقدامی کند تا مردم افغانستان را راحت ساخته و خشم آنان را فرو نشاند، اظهار عقیده نموده گفت:

"در قانون اساسی ایالات متحدۀ امریکا چنین مادۀ وجود ندارد که بتوان با استفاده از آن کسی را از انجام چنین کاری باز داشت، موقف ما چنین بوده که سعی نمائیم این شخص را نادیده بگیریم به این درک، که او فقط در صدد جلب توجه و شهرت بوده است."

وی عوامل دیگری از جمله حضور قوای نظامی ایالات متحده در افغانستان را نیز عامل دیگری عنوان میکند که موجب خشم بیشتر افغان ها گردید.

"به نظرمن، خشونت به خاطر به آتش کشیدن نسخۀ قرآن کریم، ازوخامت اوضاع در افغانستان و حضور عساکر امریکایی و بین المللی در آن کشور نیز ناشی شده میتواند. اگر چنین باشد راه حل این وضعیت خروج فوری عساکر امریکایی از افغانستان است تا ازمنابع چنین تنش ها جلوگیری به عمل آید."

ابراهیم هوپر در آخرین تحلیل، سوزانیدن نسخۀ قرآن کریم را اقدام منحصر به فرد تیری جونز خوانده و آن را مبری از دخالت هر گونه عمال امریکایی دانست.

XS
SM
MD
LG