لینک های دسترسی

Breaking News

کری به سیاست آسیا-محور امریکا ادامه می دهد


جان کری، وزیر خارجۀ ایالات متحده
تحلیلگران امریکایی می گویند که جان کری وزیر خارجۀ ایالات متحده با رویکرد متفاوتی نسبت به هلری کلنتن، وزیر خارجۀ پیشین آن کشور عمل خواهد کرد.

جان کری، وزیر خارجۀ ایالات متحده در آغازین روز کارش در این سمت گفت که پیش کسوتان بزرگی را جا گزین می شود.

هلری کلنتن، وزیر خارجۀ پیشین ایالات متحده می گوید دوران خدمت آقای کری چه به صفت سرباز در جنگ ویتنام و چه کار در کمیتۀ روابط خارجی سنا، او را برای احراز کرسی وزارت خارجه، به گزینۀ مطلوبی مبدل ساخته است.

آقای کری در نخستین سفرش به صفت وزیر خارجۀ ایالات متحده تعهد خود را به زنان و مردانی ابراز داشت که سیاست خارجی ایالات متحده را در بیرون از امریکا پیاده می سازند. او اینکار را یک وظیفۀ بزرگ خوانده و از مشارکت در آن ابراز خرسندی کرد.

تفاوت رویکرد

پس رویکرد جان کری به صفت دپلومات ارشد واشنگتن، چه تفاوت هایی با هلری کلنتن خواهد داشت؟

ستیف هایدمن از انستیتیوت صلح ایالات متحده می گوید که رقابت هلری کلنتن با باراک اوباما، در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2008 او را زیر فشار قرار داد تا نسبت به رئیس جمهور از خود وفاداری نشان دهد.

اما این تحلیلگر امریکایی به این بارو است که آقای کری بیشتر متمایل خواهد بود تا روشی را در پیش بگیرد که محدودیت های وضع شده از سوی قصر سفید را کنار براند.

هایدمن می گوید که پیشینۀ کار قانونگذاری کری به وی آزادی بیشتر دپلوماتیک می دهد. به گفتۀ وی آقای کری در موقف متفاوت نسبت به خانم کلنتن قرار داشته و با اعتماد به نفس و استقلالیت بیشتر ایفای وظیفه خواهد کرد.

هلری کلنتن وزیر خارجۀ پیشین، بیشتر وقت خود را صرف تقویت روابط دپلوماتیک و تجاری ایالات متحده با آسیا کرد که به باور شماری از آگاهان این امر زمینه را برای آقای کری هموار و سهلتر ساخت.

سیاست آسیا-محور

پک هنگ، استاد پوهنتون امریکایی می گوید که آقای کری سیاست واشنگتن مسما به آسیا-محور را به پیش خواهد برد.

اما نخستن سفر سیاسی او به صفت وزیر خارجه، به هدف مشاورت با متحدین قدیمی ایالات متحده در اروپا و معامله با مشکلات دیرینه در شرق میانه طراحی شده بود.

در حالیکه برخی روابط دپلوماتیک ایالات متحده به خاطر جنگ در عراق و افغانستان کشیده گردیده است، ستیف هایدمن می گوید که کری فرصتی دارد تا همکاری بیشتر بین المللی را ایجاد کند.

او می افزاید که کری در مورد ارزش های دپلوماسی، ارزش کار با متحدین و پرهیز از نوعی یکه تازی که در سیاست خارجی حکومت پیشین معرفی شد، با دیدگاه قصر سفید و خانم کلنتن بسیار زیاد همسو و هم تراز است.

قرار است آقای کری، رئیس جمهور اوباما را در سفرش به شرق میانه در اواخر همین ماه همراهی کند.
XS
SM
MD
LG