لینک های دسترسی

عکس العمل کویت در مقابل استقرار عساکر امریکایی


عکس العمل کویت در مقابل استقرار عساکر امریکایی

صدر اعظم مؤقت و وزیر دفاع کویت در مورد پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر استقرار حد اقل چهار هزار عسکر اضافی آن کشور در کویت متعاقب خروج عساکر امریکایی از عراق اظهار تردید نموده است.

شیخ جابر المبارک الصباح میگوید هیچ طرحی برای بلند بردن سطح عساکر ایالات متحده در آن کشور وجود ندارد.

وی علاوه نمود که کویت فقط گذر گاه عساکر خواهد بود که عراق را ترک میگویند.

به نظر میرسد این اظهارات مقامات کویتی تکانی برای تلاش های ایالات متحده باشد که در صدد تقویت نیروهایش در خلیج است – جائیکه متحدین عرب از گسترش نظامی ایران هراس دارند. ولی مقامات می افزایند که مذاکرات با مقامات کویتی در این رابطه جریان دارد.

از جنگ سال 1991 بدین سو هزاران عسکر ایالات متحده در کویت مستقر اند. در آن جنگ نیروهای عراقی در آن سال از آن کشور غنی از نفت بیرون رانده شدند.

XS
SM
MD
LG