لینک های دسترسی

حملات طیاره های بدون پیلوت امریکائی بر لیبیا


حملات طیاره های بدون پیلوت امریکائی بر لیبیا

وزارت دفاع ایالات متحده میگوید، حملۀ هوائی روز شنبه منحیث یک بخش از تطبیق فیصله نامۀ ملل متحد مبنی بر تحریم پرواز بر فضای لیبیا، انجام یافته است.

از سوی دیگر خالد قائم معین وزارت خارجۀ لیبیا در رابطه به تغیر در ستراتیژی جنگ و واگذاری آن به اقوام محلی گفت،"اگر اردوی لیبیا نمیتواند به مشکلات رسیدگی کند، پس مردم کارکونا، بن ولید، دَوَرعا و دیگر قُُرا اقدام نموده با قیام کنندگان مذاکره خواهند نمود و اگر تسلیم نشدند، پس اقوام محلی با آنها درگیر جنگ خواهند شد".

قیام کنندگان به روز شنبه ادعا نمودند که درمقابل نیروهای وفادرا به قذافی در مصراته به کامیابی نائل آمده اند.

از سوی دیگر وزیرخارجۀ ایتالیا گفت، نیروهای لیبیائی یک کشتی آنکشور را که از مدت یک ما بدینسو با 11 سرنشین آن در بندر طرابلس توقف داده بودند، آزاد ساختند.

XS
SM
MD
LG