لینک های دسترسی

اعتماد ایالات متحده بر شورای مخالفین در لیبیا


جین کریتز، سفیر امریکا در لیبیا

در حالیکه نیرو های وفادار به معمر القذافی بر حملات خود علیه سنگر های مستحکم قیام کنندگان در غرب لیبیا ادامه میدهند، ایالات متحده اعتماد خود را بر شورای مخالفین ابراز مینماید.

جین کریتز، سفیر امریکا در لیبیا به روز چهارشنبه در واشنگتن گفت که ارتباطات عمیق تر با شورای ملی انتقالی مستقر در بن غازی، نشان دهندۀ آن است که این شورا یک نهاد مهم سیاسی بوده و ارزش حمایت ما را دارد.

"آنان یک گروه جدی میباشند، و اظهارات شان هم در یک مسیر درست میباشد و میخواهند به جامعه جهانی دسترسی یابند. آنان میخواهند تا حد امکان در این جامعه شامل باشند. آنان به شکلی رفتار میکنند که بتوانند به حیث یک حکومت انتقالی جایگاهی داشته باشند."

کریتز به این موضوع اشاره نکرد که آیا حکومت اوباما شورای ملی انتقالی لیبیا را به حیث حکومت مشروع آن کشور به رسمیت میشناسد یا خیر.

کریتز گفت مامورین امریکایی گزارش هایی را مشاهده نموده اند که تعداد مجموعی تلفات را در لیبیا بین ۱۰ تا ۳۰ هزار نفر تخمین میزند.

نیرو های مخالفین می گویند به دنبال حملات هوایی قوای ناتو برای آزاد ساختن مصراته، قوای قذافی راکت های ساخت روسیه را بر آن شهر پرتاب نمودند.

XS
SM
MD
LG