لینک های دسترسی

ناتو می گوید که در نتیجه انفجار یک بم به روز شنبه در شرق افغانستان سه سرباز این نیروها کشته شده اند. هویت سربازانی که در این رویداد کشته شده اند تاکنون مشخص نشده است.

درهمین حال گفته شده است که به روز شنبه نیروهای مشترک افغان و ناتو در ولایت غزنی مقداری مواد انفجاری را در یک ساختمان کشف کردند.

دریک اعلامیه یی که از سوی ناتو به نشر رسیده آمده است که در این ساختمان ماین ها، چهار بم بیست کیلوگرامه که از آن در حملات بمی کنار جاده استفاده می شود، بیشتر از ده کیلوگرام دینامیت و مقدار قابل ملاحظه یی موادی که از آن درساختن بم ها استفاده می شود، به دست آمده است.

در اعلامیه آمده است که این ساختمان در نزدیکی یک مسجد و یک قریه قرار دارد و مواد انفجاری جاسازی شده نیز به طور مصئون از بین برده شده است.

همچنان از ولایت قندهار خبر رسیده است که نیروهای مشترک افغان و ناتو یک فردی را که برای طالبان تسهیلات مواد انفجاری را فراهم می کرد، بازداشت کرده اند.

XS
SM
MD
LG