لینک های دسترسی

Breaking News

پیام تبریکی سال نو میلادی رئیس جمهور اوباما


پیام تبریکی سال نو میلادی رئیس جمهور اوباما

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید امیدوار است سال جدید، آبستن تغیرات مثبت برای جهان و مخصوصاً رشد بیشتر اقتصادی و قابلیت های بیشتر برای ایجاد شغل در ایالات متحده باشد.

وی گفت "سالی که گذشت کشور بزرگ ما با آزمون ها و موفقیت های روبرو شد. ما یک جنگ را تمام کردیم و خاتمه بخشیدن به یک جنگ دیگر را آغاز نمودیم. ضربه بزرگی به القاعده وارد آوردیم و امریکا را مصئون تر ساختیم. ما در کنار دوستان و متحدین خود در زمان قیام های شان و آفات طبیعی ایستاده شدیم. باوجودیکه هنوز هم تعداد زیادی برای پیشبرد زندگی با مشکل روبرو هستند، باوجود آنهم ما ناظر شواهدی از بهبود وضع اقتصاد در کشور خود بودیم. هیچ شکی وجود ندارد که ۲۰۱۲ تغیرات بیشتری را به ارمغان خواهد آورد. و در حالیکه به جانبر سال نوینی میروریم من امیدوار هستم که ما قادر به رویایی با این تغیرات باشیم."

رئیس جمهور امریکا در بیانیه هفته وار روز شنبه خود گفت که وی هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد تا امریکا محلی باشد که در مقابل کار دشوار و انجام مسؤولیت ها، پاداش داده شود.

وی گفت این شناختی است که جهان از امریکا دارد.

XS
SM
MD
LG