لینک های دسترسی

Breaking News

کری: آزمایش دیگر هستوی کوریای شمالی اشتباه بزرگی خواهد بود


جان کری وزیر امور خارجۀ ایالات متحده امریکا می گوید که اگر کوریای شمالی تهدید آزمایش دیگر راکتی خود را عمل سازد، اشتباه بزرگی را مرتکب خواهد شد. او افزود که ایالات متحده، کوریای شمالی را به صفت کشور دارندۀ قدرت اتمی پذیرفته نمی تواند.

پس از وضع دور جدید تحریم های سازمان ملل متحد بر کوریای شمالی، آن کشور در چند هفتۀ اخیر به ایالات متحده و کوریای جنوبی هشدار آزمایشات بیشتر راکتی و حتا حملات هستوی را می دهد.

آقای کری روز جمعه پس از دیدار با مقام های کوریای جنوبی و فرماندهان نیرو های امریکایی مستقر در آن کشور گفت که ایالات متحده در صورت ضرورت از متحدین خود در منطقه دفاع خواهد کرد.

وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت که رهبر کوریای شمالی باید پیامد های ناگوار درگیرشدن جنگ را درک کرده باشد. او با اشاره به نفوذ چین گفت که بیجیگ، متحد قوی دپلوماتیک و مالی کوریای شمالی، توانمندی تغییر وضعیت کنونی را دارا است.

آقای کری در جریان دیدار با مقام های کوریای جنوبی گفت که ایالات متحده به این باور است که کوریای شمالی هنوز هم توانایی نصب سرگلوله های هستوی را در میزایل های بالستیکی خود ندارد.

توانمندی هستوی کوریای شمالی

ساعاتی پیش از رسیدن آقای کری به سیول، ادارۀ استخبارات وزارت دفاع ایالات متحده گفت که کوریای شمالی توانسته است سرگلوله های کوچک هستوی را در راکت های بالستیکی دست داشتۀ خود موفقانه نصب کند.

هرچند این گزارش به گونۀ فوری از سوی چندین مقام امریکایی و کوریای جنوبی رد شد، با آنهم گزارش مهمی است چون ایالات متحده برای نخستین بار و به گونۀ آشکارا از موفقیت کوریای شمالی در فناوری تسلیحات هستوی صحبت می کند.

مقام های دفاعی و استخباراتی ایالات متحده به گونۀ فوری محتوای افشا شدۀ این گزارش را کم اهمیت جلوه دادند و روشن ساختند که واشنگتن هنوز هم کوریای شمالی را به صفت یک کشور دارای تسلیحات هستوی نمی پندارد.

جیمز کلپر، رئیس استخبارات ملی ایالات متحده گفت که ارزیابی بخش استخبارات وزارت دفاع امریکا بازتاب دهندۀ دیدگاه کلی مجتمع استخباراتی ایالات متحده نیست. به گفتۀ او کوریای شمالی تا کنون قابلیت های کلی لازمه برای تولید میزایل های مجهز با سرگلوله های هستوی را از خود تبارز نداده است.

وزیر خارجۀ ایالات متحده یکبار دیگر تهدیدات کوریای شمالی را محکوم کرده گفت که مردم آن کشور "به غذا نیاز دارند نه پرتاب راکت" او افزود که مردم کوریای شمالی شایان و خواهان فرصت هایی اند که مایۀ پیشرفت شان شود نه "رهبری که قدرت نمایی کند."

چنین گمانه زنی وجود دارد که پیونگ یانگ آزمایش جدید راکتی خود را با ورود وزیر خارجۀ ایالات متحده در آن جزیره هماهنگ خواهد ساخت. در همین حال مقام های کوریای جنوبی به این باور اند که آزمایش جدید روز دو شنبه مصادف با زادروز کیم ایل سونگ بنیانگذار کوریای شمالی صورت خواهد گرفت.
XS
SM
MD
LG