لینک های دسترسی

هشدار پولیس به احتجاج کنندگان 'اشغال وال ستریت'


هشدار پولیس به احتجاج کنندگان 'اشغال وال ستریت'

پولیس در شهر شمال غربی پورتلند ایالت اوریگن از صد ها احتجاج کنندۀ 'اشغال وال ستریت' تقاضا کرد تا پارک مرکزی را ترک گویند و یا احتمالاً مجبور به ترک آن ساحه خواهند شد.

ویدیوی گرفته شده نشان می دهد که پولیس مسلح آمادۀ اقدام است. ولی مقامات آن شهر اظهار امیدواری کرده اند که از برخورد خشونتبار می تواند جلوگیری صورت گیرد.

احتجاج کنندگان به ضرب الاجل تعیین شده که ساعت سه صبح بود اعتنا نکرده اند، ولی تا به حال کدام ضرب الاجل دیگری اعلان نشده است.

این احتجاجات علیه حرص شرکت های خصوصی و نابرابری های اقتصادی راه اندازی شده است.

XS
SM
MD
LG