لینک های دسترسی

Breaking News

محاکمۀ دیپلومات امریکائی درپاکستان


محاکمۀ دیپلومات امریکائی درپاکستان

یک محمکۀ پاکستانی، قضیۀ ریموند دیوس دیپلومات امریکائی را به تعویق انداخت که به قتل دوتبعۀ پاکستانی متهم است.

محمکۀ پاکستانی قضیۀ این کارمند قنسلگری را الی تاریخ ۸ مارچ به تقویق انداخت.

مقامات امریکائی تأکید میورزند که دیوس از مصؤنیت دیپلوماتیک برخوردار بوده و باید، فوراً آزاد گردد.

اسد منظور بت وکیل دیوس به آژانس خبررسانی اسوشیدت پرس گفت: "به روز استماعیۀ محکمه ریمند دیوس به مصؤنیت دیپلوماتیک خویش اشاره نموده گفت که نباید در اینجا محاکمه شود. ولی امروز محکمه بعد از شنیدن صورت دعوای هر دو جانب به این نیتجه رسید که ریموند از مصؤنیت دیپلوماتیک برخوردار نبوده و باید در همین جا محاکمه شود.

پولیس پاکستان بیان دیوس را رد نموده میگوید، تحقیقات در یافته است که این قضیۀ دفاع خودی نه بلکه قتل است.

XS
SM
MD
LG