لینک های دسترسی

Breaking News

تبادلۀ اطلاعات استخباراتی میان ایالات متحده و پاکستان


آرشیف: عسکر اردوی پاکستان

یک روزنامۀ برجستۀ امریکایی گزارش میدهد که مقامات استخبارات ایالات متحده دو بار اطلاعاتی را پیرامون موقعیت های مشخص محلات بم سازی شورشیان فراهم نمود، ولی قبل از رسیدن عساکر پاکستان ، آن ساحه تخلیه شده بود.

واشنگتن پُست به روز جمعه گزارش داد که مقامات ایالات متحده میگویند، آنها نمیدانند که این عملیات چگونه بدون دست آورد باقی ماند.

این روزنامه مشعر است که ایالات متحده متعاقب کشته شدن اسامه بن لادن، در اواسط ماه می نوار های ویدیویی استخباراتی و سایر اطلاعات را در مورد محلات بم سازی منحیث یک بخش از تلاش ایجاد اعتماد ، به آن کشور فراهم ساخت. گزارش میافزاید ، مقامات ایالات متحده از فاش شدن این اطلاعات در داخل پاکستان نگران اند، و یاهم شبکۀ استخبارات پاکستان مستقیماً شورشیان را در این رابطه آگاهی داده بودند.

واشنگتن پُست میگوید، یک مقام نظامی پاکستانی به روز جمعه گفت، ایالات متحده اطلاعاتی را در رابطه به ذخایر سلاح نیز تهیه نموده بود که آن محلات نیز خالی در یافت گردید.

پاکستان بطور متداوم این موضوع را رد میکند که خدمات امنیتی آن کشور اطلاعات را در اختیار شورشیان قرار میدهد.

XS
SM
MD
LG