لینک های دسترسی

Breaking News

تقبیح تبصره های ارشد ترین مقام نظامی امریکا از سوی وزیر اطلاعات پاکستان


از چپ به راست: فردوس عاشق عوان وزیر اطلاعات پاکستان و مایک میولن لوی درستیز قوای مسلح ایالات متحده

پاکستان، تبصره های افسر ارشد نیرو های ایالات متحده را که گفته بود عناصری در داخل حکومت پاکستان، کشتار یک خبرنگار را در اواخر ماه می، دستور داده بود، تقبیح نموده است.

فردوس عاشق عوان، وزیر اطلاعات پاکستان به روز جمعه، تبصره های مایک مولن لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده را "نهایتاً غیر مسئوولانه و مایۀ تأسف" خواند.

وزیر اطلاعات پاکستان گفت، این گونه تبصره ها مشکلاتی را در روابط دوجانبۀ ایالات متحده و پاکستان بوجود خواهد آورد و میتواند تأثیر منفی بر تلاش های مشترک علیه دهشت افگنی داشته باشد.

لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده به روز پنجشنبه گفت، هیچ چنین چیزی را نمیبیند تا گزارش های را رد نماید که گفته شده مقامات اسلام آباد، با لت و کوب مرگبار سلیم شهزاد موافقت کرده بودند.

مُلن خاطر نشان ساخت که روابط ایالات متحده با پاکستان، "تحت فشار فوق العاده" قرار دارد. او گفت، روابط از قبل شکنند واشنگتن و اسلام آباد، با کشته شدن بن لادن به دست نیرو های خاص امریکایی در پاکستان، شدیداً به وخامت گرایید.

سلیم شهزاد یک خبرنگار پاکستانی بود که برای یک رسانۀ مستقر در هانگ کانگ کار میکرد و در اواخر، بر روابط ادعا شده میان القاعده و گروه های نظامی و اسلامی پاکستان گزارش تهیه میکرد.

XS
SM
MD
LG