لینک های دسترسی

Breaking News

قصر سفید از تائید سخنان ادمیرال ملٌن انکار می ورزد


قصر سفید از تائید سخنان ادمیرال ملٌن انکار می ورزد

قصر سفید از تائید سخنان یک افسر ارشد اردوی امریکا که شبکه تندرو حقانی را به حیث بازوی حقیقی اداره استخبارات پاکستان معرفی نمود، انکار می ورزد.

جی کارنی، سخنگوی قصر سفید می گوید سخنانی که از جانب ادمیرال ملْن هفته گذشته ایراد شد، کلماتی نیست که وی از آن استفاده نماید.

کارنی می گوید واشنگتن از اسلام آباد میخواهد تا علیه این شبکه اقدام نماید. ولی وی تاکید نمود که پاکستان در مبارزه با دهشت افگنی و مخصوصاً در مبارزه با شبکه های مرتبط به القاعده، برای ایالات متحده کمک بزرگی بوده است.

در لندن، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیه گفت روابط بریتانیه با پاکستان باقی خواهد ماند. وی گفت لندن در کنار اسلام آباد در راستای مبارزه با چالش های که در پیش دارد قرار خواهد داشت و روابطی را بنیاد خواهد گذاشت که در مقابل آزمون ها مقاوم باشد.

ادمیرال ملْن طی مصاحبه با نشریه وال ستریت به روز چهارشنبه گفت که وی همواره دوست پاکستان بود ولی تحمل کشته شدن عساکر امریکایی در افغانستان را توسط شبکه حقانی نخواهد داشت. وی گفت حمایت اداره آی اس آی از شبکه حقانی واضح است.

ادمیرال ملْن در اواخر هفته جاری از سمت خود متقاعد خواهد شد.

XS
SM
MD
LG