لینک های دسترسی

Breaking News

مذاکرات استراتژیک میان پاکستان و امریکا


مذاکرات استراتژیک میان پاکستان و امریکا

مأمورین ارشد ایالات متحده و پاکستان روی شراکت استراتژیک میان اسلام آباد و واشنگتن و تلاش های رسیدگی به سیلاب زدگان صحبت نمودند.

در اعلامیۀ وزارت خارجۀ ایالات متحده آمد است که حفیظ سخی وزیر مالیۀ فدارل پاکستان و 'تامس نایدی' معین وزارت خارجۀ ایالات متحده و معاون شورای امنیت ملی، در مورد راه هایی صحبت کردند تا زیربنای اقتصادی پاکستان را تقویت نمایند.

مأمورین امریکایی از تلاش های پاکستان به خاطر افزایش عواید و ادارۀ درست کسر بودجه تمجید نمودند. مأمورین ایالات متحده تعهد نمودند تا در تطبیق برنامه های اصلاحات حکومت پاکستان را کمک نماید.

ایالات متحده تعهد سپرده است تا ۳۱۰ میلیون دالر را در ساختن زیربناهای اقتصادی آسیب دیدۀ پاکستان در نتیجۀ سیلاب ها مساعدت نماید.

XS
SM
MD
LG