لینک های دسترسی

اکثریت پاکستانی ها: امریکا دشمن ما است


به دنبال یک سال پر تنش میان اسلام آباد و واشنگتن، سه چهارم پاکستانی ها با ارایۀ دیدگاه منفی، روابط دو کشور را تیره و کشیده ارزیابی می کنند.

هفتاد و چهار درصد مردم پاکستان، ایالات متحده را به دیدۀ دشمن می نگرند که این طرز دید در مقایسه با سال پیش پنج در صد و در مقایسه با سه سال پیش ده در صد افزایش کسب کرده است.

مرکز پژوهشی پیو با نشر گزارشی در مورد افکار پاکستانی ها در قبال ایالات متحده گفته است که تنها 13 در صد پاکستانی ها فکر می کنند که روابط ایالات متحده و پاکستان در سال های اخیر بهبود یافته است.

مایکل کوگلمن، پژوهشگر در مرکز وودرو ولسن در واشنگتن می گوید که دیدگاه عامۀ ایالات متحده نسبت به پاکستان نیز همگون است.

کوگلمن با اشاره به نظر پرسی های اخیر در ایالات متحده می گوید که شمار فزایندۀ امریکایی ها دیدگاه بسیار منفی نسبت به پاکستان دارند، او اضافه می کند که نتایج این گزارش به نوعی بازتاب دهندۀ تبادلۀ طرز دید مردم دو کشور نسبت به هم دیگر می باشد.

در گزارش پیو آمده است که تقویت روابط دو جانبه میان واشنگتن و اسلام آباد رفته رفته اهمیت خود را در نزد عامۀ پاکستان از دست می دهد، طوریکه امسال 45 در صد پاکستانی ها به روابط دو کشور اهمیت قایل اند در حالیکه سال گذشته این رقم به 60 در صد می رسید.

به گفتۀ آقای کوگلمن روابط خوب میان دو کشور در برهۀ موجود زمانی و نیز در دراز مدت برای ایالات متحده نهایت حیاتی است.

مایکل کوگلمن، پژوهشگر در مرکز وودرو ولسن
مایکل کوگلمن، پژوهشگر در مرکز وودرو ولسن

او می گوید که ایالات متحده در افغانستان درگیر جنگ است، برای پیروزی در این جنگ ایالات متحده به کمک پاکستان نیاز دارد. این کمک طیفی را در برمی گیرد که در آن بازگشایی راه های تدارکاتی پاکستان به روی کاروان های ناتو و مبارزۀ پاکستان با تندروان مستقر در آن کشورشامل می باشد، هر چند که این امر در آیندۀ نزدیک چندان متصور نیست.

این تحلیلگر امریکایی از نفوذ پاکستان در میان عناصر و حلقات کلیدی در افغانستان سخن گفته و آن را برای تلاش های ایالات متحده جهت استقرار صلح در افغانستان ارزنده می شمارد.

در گزارش پیو حدود چهل در صد پاکستانی ها به این باور اند که کمک های اقتصادی و نظامی ایالات متحده در واقع تاثیرات منفی بر کشور شان دارد و تنها از هر ده نفر، یک نفر این مساعدت ها را مثبت تلقی می کند و به همین سان اکنون شمار کمتر مردم پاکستان خواستار کمک استخباراتی و تدارکاتی ایالات متحده اند.

اما به باور مایکل کوگلمن، پژوهشگر در مرکز وودرو ولسن کمک های ایالات متحده کم از کم در کوتاه مدت برای پاکستان بسیار حیاتی است، زیرا اقتصاد آن کشور به شدت رو به سقوط بوده و با مشکل بزرگی رو بروست. او می گوید که ایالات متحده یکی از کمک کنندگان عمدۀ آن کشور است و پاکستان در کوتاه مدت به این پول نهایت ضرورت را دارد.

به باور این تحلیلگر در صورت منتهی شدن روابط دو کشور به نقطۀ پایانی، پیامد قطع کمک های ایالات متحده برای پاکستان بسیار ناگوار خواهد بود.

بر علاوه در گزارش مرکز پژوهشی پیو آمده است که در چند سال گذشته، مردم پاکستان به کار با ایالات متحده برای مبارزه با گروه های دهشت افگن بی میل تر شده اند. در سال 2009 حدود 72 در صد مردم خواستار فراهم آوری مساعدت های مالی و بشردوستانه به ساحاتی بودند که در آن تندروان فعالیت دارند، اما امسال تنها 50 در صد مردم خواستار ادامۀ این روند می باشد. اکنون 17 در صد مردم پاکستان از حملات طیاره های بدون پیلوت امریکایی – حتی در هماهنگی با حکومت پاکستان – برای هدف قرار دادن رهبران گروه های تندرو پشتیبانی می کنند.

گزارش مرکز پیو یافته های کلیدی مصاحبه های رو در رو با 1206 شهروند پاکستانی است که بین تاریخ 28 مارچ تا 13 اپریل سال روان صورت گرفته است. در این پژوهش مناطق قبایلی زیر ادارۀ حکومت، گلگت، جمو و کشمیر آزاد بنا بر دلایل امنیتی مستثنا قرار داده شده است.

XS
SM
MD
LG