لینک های دسترسی

اظهارات کاندید انتخابات ریاست جمهوری امریکا در مورد فلسطین


نیوت گنگرچ کاندید جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده

فلسطینی ها در واکنش به اظهارات نیوت گنگریچ کاندید حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که گفته است، فلسطینی ها مردمان اختراع شده یی، اند ابراز خشم کرده اند.

گنگریچ درمصاحبه با یک شبکه تلویزیونی یهودی که از ایالات متحده پخش می شود گفته است که از نگاه تاریخی هیچ دولت فلسطینی وجود نداشت بلکه این کشور بخشی از امپراطوری عثمانی بود.

وی همچنان گفته است که درحقیقت فلسطینی ها جزی از مردمان عرب بودند که بخشی از جامعه عرب به شمار می رفتند.

مقامات فلسطینی به روز شنبه این اظهارات را توهین آمیز و نژاد پرستانه توصیف کرده اند. سلام فیاض صدراعظم فلسطین این اظهارات را خفت آور و ننگین توصیف کرده و گزارش شده است که وی این کاندید پیشتاز انتخابات را ترغیب کرده است تا معذرت خواهی کند.

همچنان صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی گنگریچ را متهم کرده است که از موجودیت فلسطین چشم پوشی و انکار می کند.

XS
SM
MD
LG