لینک های دسترسی

Breaking News

ستراتیژی جدید جنگ امریکا علیه گروه داعش


جیم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده حین اعلام ستراتیژی جدید جنگ علیه داعش

اردوی ایالات متحده "تمرکز خود را به طرف تسلیم شدن جنگجویان گروه داعش در مناطق تحت محاصره مبذول خواهد داشت."

وزیر دفاع امریکا، با بیان این مطلب به روز جمعه ستراتیژی تازۀ جنگ علیه جنگجویان گروه داعش را اعلام کرد.

جیم متیس گفت که پس از بازنگری جنگ علیه گروه داعش، رئیس جمهور ترمپ خواهان تشدید عملیات برضد آن گروه شده است.

این درحالیست که نیروهای محلی که حمایت ایالات متحده را با خود دارند نیز باید جنگ را تا پایان در پایگاه های عمدۀ گروه داعش در عراق و سوریه ادامه دهند.

آقای متیس گفت از ایجاد "دو تغیر قابل توجه در جنگ علیه داعش" از جانب رئیس جمهور ترمپ خبر داد.

وزیر دفاع گفت "نخست اینکه به گونۀ تهاجمی و با حرکت به موقع علیه نقاط آسیب پذیر دشمن عمل کنیم. دوم اینکه با یک تغیر تکتیکی، به عوض بیرون راندن جنگجویان از مناطق تحت محاصره در یک جنگ فرسایشی، آنان را در پایگاه های شان به گونۀ محاصره کنیم تا بتوانیم گروه دولت اسلامی را نابود سازیم."

وزیردفاع امریکا هدف این ستراتیژی جدید را "جلوگیری از برگشت جنگجویان خارجی فراری از میدان جنگ" به کشورهای اصلی شان عنوان کرد.

آقای متیس تاکید ورزید که هیچ تغیری در "قوانین تعامل" ایالات متحده در جنگ ایجاد نشده و "هیچ تغیری در راستای تداوم تلاش های فوق العادۀ ما به منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی رونما نگردیده است."

جیم متیس تصریح کرد که باوجود "نیاز رفتن نیرو های ما به مناطق پر نفوس و شکست دادن خلافت خود خواندۀ آنان؛ باوجودیکه جنگجویان گروه داعش با جلوگیری از خروج و تخلیۀ افراد ملکی از مناطق جنگی، عمداً زندگی غیرنظامیان را به خطر می اندازند، ما نهایت تلاش های مان را برای حراست از بی گناهان به خرج خواهیم داد."

وزیردفاع ایالات متحده تاکید ورزید که گروه دولت اسلامی "توانمندی دیروزی را دارا نمی باشد."

آغاز این جنگ پایانی علیه داعش، نزدیک به ۱۰۰ مایل قلمرو تحت کنترول آن گروه را در امتداد سرحد سوریه با عراق در بر خواهد گرفت. گروه که زمانی حتی بغداد مرکز عراق را نیز تهدید می کرد.

بریت مک گورک، نمایندۀ ویژه برای همآهنگی جهانی مبارزه علیه گروه داعش این ستراتیژی را یک "رویکرد مار اناکوندا مانند" توصیف کرده بهبود سطح همآهنگی میان إدارات ایالات متحده را ستود.

XS
SM
MD
LG