لینک های دسترسی

Breaking News

جنرال پیترییس خدمت نظامی را پس از سی و پنج سال ترک کرد


جنرال پیترییس خدمت نظامی را پس از سی و پنج سال ترک کرد

قوای نظامی امریکا طی مراسم با شکوه با یکتن از جنرال های خود که عده زیادی وی را منحیث ستاره درخشان می شناسند، وداع گفت.

آقای دیوید پترییس در جریان سی و هفت سال خدمتش به پیروزی های زیادی از جمله رهبری نیروهای امریکای در عراق و افغانستان نایل گردید بود.

او گفت من باور دارم که ما از یازدهم سپتمبر به بعد دوباره آموختیم که ما همیشه برای جنگ های که بیشترین آمادگی را داشته باشیم، نمی جنگیم. با درک این حقیقت ما باید همیشه آماده باشیم، و به قدرت و توانایی خود که در یک دهه اخیر جنگ در عراق و افغانستان، انکشاف داده ایم، ادامه دهیم.

آقای پترییس هفته آینده به وظیفه جدیدش منحیث رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا آغاز خواهد نمود.

پترییس در حالی قوای نظامی امریکا را ترک می گوید که نگرانی ها در مورد کاهش بودجه وزارت دفاع تا ۳۵۰ ملیارد دالر در ده سال آینده، افزایش یافته است.

XS
SM
MD
LG