لینک های دسترسی

تقدیر رئیس جمهور اوباما از دموکراسی در پولند


تقدیر رئیس جمهور اوباما از دموکراسی در پولند

برا ک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به روز شنبه از نقش پولند به مثابۀ یک مثال دموکراسی در منطقه و سراسر جهان تقدیر بعمل آورد.

آقای اوباما در ختم سفر دو روزۀ خویش به پولند این مطلب را ابراز داشت.

دیدار از پولند به سفر شش روزۀ رئیس جمهور اوباما از اروپا خاتمه بخشید.

رئیس جمهور اوباما از جنبش سال ۱۹۸۰ یاد آوری نموده گفت، آن وقت زمانی بود که مرد عادی با شجاعت عالی، به پا برخاسته کار های فوق العاده یی را در مقابل قدرت ها انجام داد.

آقای اوباما همچنان با رئیس جمهور پولند دررابطه به موضوع طی مراحل ویزه میان دو کشورگفت و شنود نمود.

XS
SM
MD
LG