لینک های دسترسی

ادامۀ سفر اوباما برای معرفی پالیسی جدید اقتصادی حکومت


ادامۀ سفر اوباما برای معرفی پالیسی جدید اقتصادی حکومت

رئیس جمهور ایالات متحده امریکا سفر با موتر بس را به ایالت های میان غربی امریکا ادامه میدهد تا پالیسی جدید اقتصادی خود را به مردم معرفی کند.

او تلاش میکند به انتقاداتی پاسخ ارائه نماید که گویا وی در رشد اقتصاد ایالات متحده و میزان بیکاری اقدامات کافی نکرده است.

آقای اوباما روز سه شنبه در نشست اقتصادی در ایالت آیوا اشتراک خواهد کرد. اشتراک کنندگان جلسه، دهاقین، متشبثین خصوصی تجارت های کوچک، رهبران سکتور خصوصی، سازمان های مربوط مناطق دور دست و مأمورین حکومتی خواهد بود.

جمهوری خواهان میگویند آقای اوباما به خاطر بهبود رشد اقتصاد ایالات متحده اقدامات ناکافی نموده و کسر بودجۀ امریکا را نیز افزایش داده است.

XS
SM
MD
LG