لینک های دسترسی

Breaking News

ادامۀ سفر اوباما برای معرفی پالیسی جدید اقتصادی حکومت


ادامۀ سفر اوباما برای معرفی پالیسی جدید اقتصادی حکومت

رئیس جمهور ایالات متحده امریکا سفر با موتر بس را به ایالت های میان غربی امریکا ادامه میدهد تا پالیسی جدید اقتصادی خود را به مردم معرفی کند.

او تلاش میکند به انتقاداتی پاسخ ارائه نماید که گویا وی در رشد اقتصاد ایالات متحده و میزان بیکاری اقدامات کافی نکرده است.

آقای اوباما روز سه شنبه در نشست اقتصادی در ایالت آیوا اشتراک خواهد کرد. اشتراک کنندگان جلسه، دهاقین، متشبثین خصوصی تجارت های کوچک، رهبران سکتور خصوصی، سازمان های مربوط مناطق دور دست و مأمورین حکومتی خواهد بود.

جمهوری خواهان میگویند آقای اوباما به خاطر بهبود رشد اقتصاد ایالات متحده اقدامات ناکافی نموده و کسر بودجۀ امریکا را نیز افزایش داده است.

XS
SM
MD
LG