لینک های دسترسی

امریکایی ها خواهان انتخاب دوبارۀ اوباما نیستند


امریکایی ها خواهان انتخاب دوبارۀ اوباما نیستند

یک نظر سنجی جدید عامه در ایالات متحده نشان می دهد که اکثریت رأی دهندگان امریکایی می گویند که رئیس جمهور اوباما شایان انتخاب مجدد برای کرسی ریاست جمهوری نمی باشد.

نظر سنجی یی که توسط یک پوهنتون ایالات متحده صورت گرفته و به روز چهار شنبه منتشر شد نشان داده است که ۵۱ در صد رأی دهندگان امریکایی نمی خواهند تا رئیس جمهور اوباما دو باره انتخاب گردد، در مقابل ۴۲ در صد دیگر خواستار دور دوم ریاست جمهوری وی می باشند.

هنوز هم رأی دهندگان از نظر دیدگاه های شان نسبت به آقای اوباما، به گونۀ مساویانه منقسم گردیده اند، چنانچه ۴٧ درصد نظر مطلوب نسبت به وی داشته و ۴٧ در صد دیگر دیدگاه نا مطلوب دارد.

از سوی دیگر رئیس جمهور اوباما در رقابت نزدیک با میت رومنی کاندید ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواه قرار دارد، هر دو کاندید ۴۵ در صد حمایت عامه را با خود دارند.

XS
SM
MD
LG