لینک های دسترسی

آخرین مناظرۀ کاندیدان جمهوریخواه در ایالت فلوریدا


نامزدان ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواهان

چهار کاندید باقیماندۀ حزب جمهوریخواه امریکا، که برای رسیدن به مقام نامزد یگانۀ این حزب به انتخابات ریاست جمهوری در رقابت اند، آخرین مناظرۀ تلویزیونی شان را قبل از انتخابات مقدماتی در ایالت فلوریدا، برگزار کردند.

درین مناظره، رقابت کنندگان بر موضوعات مربوط به مهاجرین، ثبت مالیات و همچنان اعمار مسکونه ها در کرۀ ماه بحث کردند. فلوریدا ایالتیست که در آن بیشترین تأسیسات مرکز فضایی امریکا قرار دارد.

نیوت گنگریچ و میت رامنی دو کاندید پیشتاز، درین مناظره یکدیگر را مورد حملات لفظی قرار دادند. گنگریچ رقیب خود رامنی را متهم به ضدیت با مهاجرین کرد که رامنی این تبصرۀ وی را "نفرت انگیز" خوانده ولی ضمناً از گفته های قبلی خود، معذرت خواهی نمود.

در مقابل رامنی پیشنهاد اخیر گنگریچ را مبنی بر اعمار مسکونه ها در مهتاب مورد انتقاد قرار داده و گفت در عوض آن باید در ایالات متحده خانه ها ساخته شوند.

ران پال کاندید دیگر نیز مفکورۀ گنگریچ را مورد تمسخر قرار داده و گفت که در عوض ایجاد مساکن در مهتاب، "بعضی سیاستمداران" خود باید به مهتاب فرستاده شوند.

XS
SM
MD
LG