لینک های دسترسی

Breaking News

نظریات امریکایی ها در قبال نامزدان حزب جمهموریخواه


انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواهان وارد مرحلۀ حساس آن شده است. امروز سه شنبه قرار است در ده ایالت این کشور، طرفداران حزب جمهوریخواه به یکی از چهار نامزد نامزد دلخواه شان رای دهند.

دروقت گرفتن نظریات این افراد، ساعت که حوالی هشت و سی صبح بود، بیشتر انان، اعم از مردان، زنان، جوانان و کهن سالان در تلاش رسیدن به دفاتر شان بودند.

بعضی از آنان ذیقی وقت را بهانه کرده و نخواستند در رابطه با انتخابات روز سه شنبه مصاحبه کنند. اما از کارول که انتظار سرویس را می کشید پرسیدم آیا راجع به انتخابات امروز چیزی می داند گفت: " نه نمی دانم."

دیگری می گوید: "امروز سه شنبه انتخابات نامزدان حزب جمهوریخواهان است."

وقتی از کارول پرسیدم که در انتخابات سرتاسری به کدام نامزد رای خواهد داد گفت: " تعلق می گیرد که کدام نامزد مبارزات انتخاباتی را پیش می برد. اما من به دمکرات ها رای می دهم، به خاطری که آنان کار بهتری را در مقایسه با جمهوریخواهان انجام می دهند."

اما ناتالیا به این نظر است که دیگر اهمیتی ندارد که کی در انتخابات امروز برنده می شود زیرا تا هنوز هم معلوم نیست که کی در انتخابات نومبر در برابر اوباما قرار می گیرد.

دان از ایالت مریلند می گوید: "فکر می کنم انتخابات امروز منعکس کنندۀ عالی از آزادی است که ما از آن در این کشور برخوردار هستیم."

دان می گوید در حال حاضر محافظه کارانی را می توان در میان دمکرات ها دید و آزادیخواهانی هم در جمع جمهوریخواهان به نظرمی رسد. لذا شاید در انتخابات به محافظه کاران رای دهد. "محافظه کاران بیشتر روشن و متفکر به نظر می رسند. آنان با سرعت حرکت نمی کنند. در گذشته شاهد بوده ایم که برنامه های خوبی را وعده می دهند اما وقتی زمان عملی شدن آن می رسد، عاجر می مانند. تلاش دارم به کسی رای دهم که روشن باشد نه اینکه اجندای سیاسی خود را تعقیب کند."

در این میان یکتن از شهروندان دیگر ایالت مریلند که از اظهار نامش خود داری کرد، امروز سه شنبه را یکی از بزرگترین انتخابات مقدماتی در سطح ایالات متحده عنوان کرده گفت: "شک دارم که شاید اوباما انتخابات سرتاسری را برنده شود اما در انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواهان، مت رامنی برنده خواهد شد."

او گفت بدون شک در انتخابات سرتاسری شرکت می کند به خاطریکه حق مسلم وی است اما اینکه به کی رای خواهد داد گفت: "فکر میکنم در انتخابات ماه نومبر به بارک اوباما رای بدهم به خاطریکه سیاست های خارجی اوباما بهتر از رامنی می باشد. فکر میکنم اوباما تجربۀ بیشتری در عرصۀ دیپلوماسی دارد. رامنی در بخش تجارت مجرب است اما اوباما در این میان برتر است."

برنده یی انتخابات مقدماتی امروز سه شنبه، عمدتاً از فرصت بیشتری برخوردار خواهد بود تا در انتخابات سرتاسری ماه نومبر با بارک اوباما از حزب دمکرات رویارویی کند.

XS
SM
MD
LG