لینک های دسترسی

تعویق پاکسازی یک پارک نیویارک به خاطر موجودیت مظاهره کنندگان


تعویق پاکسازی یک پارک نیویارک به خاطر موجودیت مظاهره کنندگان

یک پارک ساحۀ تجارتی در شهر نیویارک، که در آن اعتراض کنندگان مظاهره یی را تحت عنوان "اشغال والستریت" براه انداخته اند، هنوز هم محل تجمع مظاهره کنندگان باقیمانده است. معاون شاروالی نیویارک میگوید، مقامات پلان پاکسازی این پارک را به تعویق انداخته اند.

به مظاهره کنندگان گفته شده بود تا پارک "زوکوتی" را که یک ملکیت شخصی می باشد، تا اوایل صبح روز جمعه تخیله نمایند تا مالک آن، ساحه را از زباله ها پاکسازی نماید.

اما اعتراض کنندگان از ترس آن که مبادا از ورود دوبارۀ شان به پارک جلوگیری گردد، به این ضرب الأجل وقعی ننهادند.

در همین حال جنبشی تحت عنوان "اشغال دی سی" برای دومین هفته به راهپیمایی شان ادامه دادند. یک تن از مظاهره کنندگان که کارمند وزارت عدلیۀ حکومت فدرال بود، گفت:

"من برای حکومت فدرال کار میکنم و یک مأمور با افتخار ملکی هستم، اما من میان طبقات مختلف اجتماع، تفاوت های زیادی میبینم. فقرا و پولداران را یک خط بزرگ از هم جدا ساخته. پس برایم مهم است که از خانه ام بر آمده و با مظاهره کنندگان بپیوندم."

XS
SM
MD
LG