لینک های دسترسی

گزارش جدید ایالات متحده در مورد آزادی دین


گزارش جدید ایالات متحده در مورد آزادی دین

گزارش روز چهارشنبه وزارت خارجۀ ایالات متحده درمورد آزادی دین در جهان، ایران ، کوریای شمالی و عربستان سعودی را که یکی از متحدین امریکا میباشد، درج فهرست بدترین تخطی کنندگان آزادی دین نموده است.

طبق گزارش دیود گالست خبرنگار صدای امریکا، از یک تعداد کشور ها، با اقدامات که در این رابطه نموده اند، ستایش صورت گرفته است.

گزارش سالانه تحت مادۀ 1998 کانگرس صورت گرفته و احتمال دارد کشور تخطی کننده از آزادی دین با تعذیرات ایالات متحده روبرو گردد.

اما مقامات وزارت خارجه میگویند، هدف از این اقدام، توبیخ نه بلکه ترغیب کشور ها برای بهبودی سابقۀ آنها در بخش های کلیدی حقوق بشر میباشد.

هلیری کلنتن وزیرخارجۀ ایالات متحده آزادی دین را یک حق بنیادی بشری و یک عنصرمرکزی پالیس خارجی ایالات متحده خواند. خانم کلنتن علاوه کرد:" با این گزارش، ما نیت قضاوت در مورد سایر کشورها را نداشته و نیز خود را بهترین مثال آن نمیدانیم. اما ایالات متحده در مورد آزادی دین نگران میباشد و ما برای تنفیذ آزادی بیان بی اندازه کار نموده ایم، ما میخواهیم که آزادی دین را به سطح جهان مشاهده نمائیم و میخواهیم مدافع مردان و زنانی باشیم که با شجاعت در تمام جهان به اعتقاد مذهبی خود در خشونت و خصومت ادامه میدهند."

از جملۀ 200 کشور که در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته ، هشت کشور آن به مثابۀ تخطی کنندگان و یا کشور های نگران کننده تلقی شده است که شامل برما، چین، ایریتریا، ایران، کوریای شمالی، عربستان سعودی، سودان و افغانستان میباشد.

XS
SM
MD
LG