لینک های دسترسی

Breaking News

تعهد مکانل به ختم بن بست سیاسی در کانگرس امریکا


مکانل، دیموکرات ها را به کار مشترک فراخواند

رهبر جدید جمهوریخواهان در مجلس سنای کانگرس ایالات متحده تعهد کرده است که قابلیتهای کاری را به مجلس سنا برگرداند و بن بست های سیاسی در واشنگتن را پایان دهد.

دیموکراتها که در حال حاضر اقلیت سنا را تشکیل می دهند نیز تعهد کرده اند تا در زمان رای گیری از خویشتنداری کار بگیرند.تعارف و خوشبینی در آغاز کار کانگرس جدید امری معمول بوده است، اما اندکی بعد کانگرس به صحنۀ جنگ سیاسی مبدل شده است.

برای سالهای متمادی مجلس سنای ایالات متحده به مثابه قبرستان قوانین بوده است؛ از تعدیل در قانون تفنگ گرفته تا گسترش کمکها برای افراد بیکار. مقررات سنا به حزب اقلیت در آن مجلس اجازه می دهد تا مانع تصویب اکثر قوانین شود. تکتیکی که در گذشته جمهوریخواهان باربار از آن کار گرفتند تا مانع مانع ابتکارات دیموکرات ها شوند.

هری رید، رهبر پیشین اکثریت دیموکرات در سنا گفت " در پنج سال گذشته، کار شکنی از سوی جمهوریخواهان در سنا به یک امر معمول مبدل شده بود و با ایجاد سد، کار این نهاد را متوقف می کردند."

مچ مکانل، رهبر کنونی اکثریت جمهوریخواه در سنا از این عملکرد کارشکنانه عذرخواهی نکرد، اما گفت "که اگر دیموکرات ها واقعاً می خواهند کاری را انجام دهند، باید بیاموزند که چگونه با ما (جمهوریخواهان) کار کنند. او از دیموکراتها خواست که با جمهوریخواهان مشترکاً کار کنند.

رهبر اکثریت سنا همچنین تعهد کرد تا بحثهای آزاد را میان دو حزب تقویت کند و پیشنهاد کرد تا در قوانین مورد نظر اصلاحات به وجود بیاید. کم از کم در حال حاضر دیموکرات ها وعده کرده اند تا قوانینی را که جمهوریخواهان مطرح می کنند، رد نکنند.

ریچارد دوربین، سناتور حزب دیموکرات می گوید که اعضای آن حزب می خواهند تفهیم کنند که دیموکرات ها در سنا به مراتب بهتر استند و می خواهند نسبت به جمهوریخواهان بهتر عمل کنند.

اما جان هودک، پژوهشگر در نهاد بروکینگزمدعی است که این الهامات اصیل جای خود را به چانه زنی های جدی سیاسی داده و کارشکنی از سرگرفته خواهد شد. او گفت که دیموکرات ها و جمهوریخواهان در گذشته نیز اینکار را انجام داده اند.

اختلافات عمیق ایدیولوژیک میان دو حزب پا بر جا است. جمهوریخواهان از اجندای تجار و سرمایه گذار حمایت می کند، اما اجندای دیموکرات ها دفاع از برنامه های کمکی حکومت برای نیازمندان است. این دو اجندای متفاوت سبب خواهد شد تا قانونگذاران هر دو حزب بار دیگر به جان هم افتند.

XS
SM
MD
LG