لینک های دسترسی

محکمۀ افسر نظامی شوروی سابق


محکمۀ افسر نظامی شوروی سابق

یک قاضی فدرال امریکا تاریخ دوازدهم ماه سپتمبر را برای محاکمه (ویکتور به وت) افسر نظامی شوروی سابق ، به اتهام قدرتمند ترین و فعالترین دلال سلاح در جهان، تعین نموده است.

(به وت) به روز جمعه در شهر نیویارک در برابر قاضی قرار گرفت. این دومین حضور وی در محکمه از زمان انتقال وی از تایلند در ماه نومبر به امریکا می باشد.

(به وت) که لقب تاجر مرگ را برایش داده اند، متهم به استفاده تعداد زیاد طیارات باربری برای انتقال سلاح به شورشیان در امریکای جنوبی، افریقا، و شرق میانه می باشد. (ویکتور به وت) می گوید که تجارت هوایی وی قانونی است.

(به وت ) دو سال قبل در تایلند توسط یک گماشته امریکا که خود را عضو گروه شورشی فارک کولمبیا معرفی نمود، دستگیر گردید.

وی سال گذشته به امریکا انتقال داده شد. حکومت روسیه انتقال وی را غیر قانونی خواند و آنرا تقبیح نمود.

آژانس خبر رسانی (آر آی ای نو وستی) روسیه از قول (به وت) می گوید که وی تقاضای معامله با امریکا را رد نموده که به اساس آن، وی را وادار بسازند تا ارتباطات خود با روسیه و کشور های دیگر را افشاٌ نماید.

XS
SM
MD
LG