لینک های دسترسی

Breaking News

ترمپ، ریکس تیلرسن را به احیای روابط با روسیه تشویق کرده است


رئیس جمهور ایالات متحده از وزیر خارجه اش خواسته است، تلاش هایش را برای احیای مجدد روابط با روسیه شدت بخشد و نگذارد که آشفتگی های سیاسی در اطراف تحقیقات در حال انجام در بارۀ روسیه، مانع وی گردد.

ریکس تیلرسن با بیان این مطلب گفت، دونالدترمپ از وی خواسته است روی احیای مجدد اعتماد با مسکو متمرکز باشد که به گفتۀ وی در سطح پایینی قرار دارد.

وزیرخارجۀ امریکا که مصروف سفر در کشور های جنوب اوقیانوس آرام است در پاسخ به سوالی در بارۀ تحقیقات اف بی آی در خصوص نفوذ روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده گفت که وی "آگاهی مستقیمی" در بارۀ تحقیقات روان ادارۀ تحقیقات فدرال امریکا در بارۀ روسیه ندارد و نمی تواند در آن باره و تاثیرات آن بر ادارۀ آقای ترمپ، چیزی بگوید.

آقای تیلرسن گفت "رئیس جمهور به من تصریح کرد؛ نگذار آنچه در حوزۀ سیاسی اتفاق می افتد مانع تو از کاری گردد که باید آن را در بخش این روابط انجام دهی."

از جانب دیگر، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده می گوید که یک ساحۀ که ایالات متحده و روسیه می تواند مشترکاً باهم کار کند، "مبارزه با گروه داعش است."

هیتر ناورت گفت "ما زمینه های مشترک منافع مان را که می توانیم با هم کار کنیم، شناسایی می کنیم؛ اما، بسیار بااهمیت است تا بدانیم در بخش های که نمی توانیم با روسیه رو در رو قرار گیریم، منافع، ارزش ها و ارزش های شرکای مان را ترجیح داده و در کنار آن می ایستیم."

اما سفیر پیشین ایالات متحده در اوکراین به این باور است که نتایج باالقوۀ تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، راه احیای مجدد روابط با روسیه را برای ریکس تیلرسن دشوار خواهد ساخت.

ستیفن پیفر به این باور است که وزیرخارجۀ امریکا می تواند تلاش کند اما وی حدس می زند که از لحاظ سیاسی نمی تواند واقع بینانه باشد. از جانب دیگر ادارۀ ترمپ را روی روابط با روسیه تحت سوال قرار دهد.

آقای پیفر به صدای امریکا گفت"بسیار مایوس" است که دونالدترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده "به گونۀ علنی تعهد مادۀ پنجم پیمان ناتو را که دفاع مشترک تمام اعضای پیمان را تضمین می کند، در نشست ماه گذشتۀ ناتو در بروکسل تایید نکرد."

آقای پیفر گفت "فکر می کنم این یک اشتباه است که صورت گرفت، شاید نه بسیار اما می تواند خطر اندکی را در بحران ها ایجاد کند و ممکن روسیه فکر کند که ایالات متحده در آن مقطع حضور ندارد. و آن چیزی است که نمی خواهیم روسیه به آن بیاندیشد."

XS
SM
MD
LG