لینک های دسترسی

Breaking News

رفع مقررات تجارتی ایالات متحده شاید روابط با روسیه را مکدر سازد


حکومت اوباما از کانگرس ایالات متحده میخواهد تا محدودیت تجارتی زمان شوروی سابق را رفغ کند که روابط دو کشور را حتی تا اکنون خدشه دار نگهداشته است. اما شرایطی را که قانون گذاران میخواهند تغییر دهند شاید روابط بین واشنگتن و مسکو را تیره تر سازد. تفصیل بیشتر گزارش اسوشیدیت پرس را از نجیبه خلیل می شنویم.

جمهوریخواهان و دیموکرات ها سعی دارند تا تحریمات تجارتی را ساده تر نمایند ولی محدودیت های تجارتی علیه مامورین روسی را حفظ نمایند که سابقۀ تخطی از حقوق بشر را دارند. این اقدام مامورین روسی را خشمگین خواهد ساخت، و ایالات متحده آن را سیاست موفق خارجی میخواند.

مامورین حکومت اوباما سعی دارند مسایل حقوق بشر و تجارت را از هم جدا کنند. آنان نگران معامله بالمثل بوده و نمی خواهند روابط را تیره تر سازند، مخصوصاً که روی موضوعاتی چون سیستم راکت های دفاعی، و پاسخ های جهانی به قیام ها در لیبیا و سوریه، تنش های ایجاد شده است. اما ایالات متحده از روسیه انتظار یک اندازه همکاری روی موضوعات دیگری چون متوقف نمودن پروگرام هستوی ایران را دارد.

حکومت اوباما میخواهد در آغاز روی مسایل تجارتی توجه نماید زیرا حامیان زیادی در جامعه تجارتی دارد که از رفع محدودیت ها حمایت میکنند. روسیه هم به زودی با عضویت در سازمان جهانی تجارت، زمینه های تجارت بین المللی را بیشتر خواهد یافت، و اگر ایالات متحده مقررات قانون جکسن وانیک را رفع نکند، تجار امریکایی در عرصۀ رقابت ها، برتری نخواهند داشت.

قانون جسکن- وانیک در سال ۱۹۷۴ غرض تحمیل فشار بر شوروی پیشین برای اجازه دادن به مهاجرت یهود ها، تصویب شده بود. بر اساس این قانون، روابط تجارتی عادی با کشور های کمونیستی که مهاجرت ها را محدود میساختند و یا کسانی را که سعی در خروج از کشور داشتند، سرزن مینمودند، منع قرار میدهد.

XS
SM
MD
LG