لینک های دسترسی

Breaking News

توافق واشنگتن و مسکو روی الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی


توافق واشنگتن و مسکو روی الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی

مسکو و واشنگتن، بعد از یک سلسله گفتگو های طولانی، مناقشات روی الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی را حل ساختند.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده و دیمیتری میدفیدیف، رئیس جمهور روسیه بروز جمعه بعد از آن روی این موضوع صحبت تیلفونی نمودند که یک مقام ارشد روسی این معامله را اعلام نمود.

یک مقاله در وال ستریت ژورنال مشعر است که روسیه هنوز هم نیاز دارد تا در گفتگو های چند جانبه، روی یک سلسله توافقات با بعضی کشور های دیگر نیز کار نماید.

روسیه با آنکه یکی از بزرگترین اقتصاد های جهان است ولی هنوز هم در زمرۀ این گروه تجاری 153 عضوی شامل نگردیده است. مسکو از 17 سال بدینسو به آرزوی اینکه تعالی تجاری به رشد دیرینۀ اقتصادی آن کشور کمک خواهد کرد، در صدد کسب عضویت سازمان تجارت جهانی است.

ایالات متحده و روسیه از قبل روی اعانه برای زراعت، سرقت های سینمایی و موسیقی، و محافظت های انحصاری برای دوا ها، با هم نا موافق بوده اند.

XS
SM
MD
LG