لینک های دسترسی

Breaking News

آخرین ماموریت سفینه فضایی دسکَوری امریکا


آخرین ماموریت سفینه فضایی دسکَوری امریکا

سفینه فضایی ایالات متحده موسوم به "دسکَوری" وعملۀ آن به ماموریت ١٣ روزه وسفر بیشتر از ٨ ملیون کیلومتری روز چهارشنبه با فرود آمدن در مرکز فضایی کینیدی امریکا درفلوریدا پایان دادند.

سفینه دسکَوری با نشستی آرام در زیر آسمانی صاف به وظیفه ٢۷ ساله خود پایان داد. شش فضانورد ِ ماموریت نهایی دسکَوری بزودی بعد از نشست با مامورین اداره فضایی و کیهانی امریکا (ناسا) روی خط نشست میدان در مرکز فضایی کینیدی ملاقات و به همدیگر سلام ودرود گفتند.

فضانوردان درلباس های مخصوص پرواز به رنگ آبی دست تکان دادند وبامامورین اداره فضایی امریکا به شمول چالرز بولدن مدیر ناسا و باب کابانا مدیر مرکز فضایی کندی که هردو فضانورد هستند، همدیگر را در آغوش گرفتند.

آقای بولدن ازخدمه سفینه به خاطر از آنچه وی پروازی کاملا باورنکردنی نام گرفت تشکری کرد.

بولدمن گفت: "اگر رقمی که می گویم صحیح باشد این سی ونهمین پرواز دسکَوری بود. دسکَوری برای من وبرای باب اینجا جایگاه خاصی دارد زیرا ما هردو با این سفینه دوبار پرواز داشتیم بنابراین برای همه ما بسیار تلخ و شیرین است."

قوماندان ماموریت نهایی سفینه دسکَوری ستیف لینزی بود. او گفت این سفینه با خدمت طولانی مدت به همان وضعیتی در ماموریت نهایی خویش به زمین برگشت که مثل ماموریت اولش بود. آن خبر به طور خاص مورد استقبال گرفت با درنظرداشت اینکه انفجار در این سفینه بعد از آن برای چندین ماه پرواز آن را به حالت تعلیق درآمد که انجینران چندین شکاف را درتانکر تیل سفینه کشف کردند.

لینزی گفت هر سیستم انفرادی مشکلی دارد. اوگفت: "اگر شما درمورد واسطه یی که ٢٦ یا ٢۷ سال عمر آن باشد فکر کنید و برای مدتی طولانی پرواز نموده است و بی عیب برگردد من تابحال طیاره یی را ندیده ام که چنین باشد".

ناسا امسال این سفینۀ فضایی خویش را درحالی از دور فعالیت کنار می گذارد که انکشاف واسطه های پرواز فضایی تجارتی برای انسان را روی دست دارد.

XS
SM
MD
LG