لینک های دسترسی

Breaking News

صحبت های طالبان با امریکا


صحبت های طالبان با امریکا

اخیرا شما از طریق رسانه ها دریافتید که هیلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در بیانیۀ روی موضوع جنگ در افغانستان صحبت کرد و طالبان را مخاطب قرار داده به آنان دو انتخاب را برای گزینش بر شمرد.

خانم کلنتن با لحن هشدارانۀ گفت که طالبان یا این که از دامنۀ گروه دهشت افگنی القاعده خود را جدا سازند و به قوانین افغانستان سر نهاده در روند مصالحۀ ملی شرکت نمایند و یا هم این که راه جنگ را انتخاب نمایند و در این راه نیروهای افغان و ائتلاف برنده بوده و خواهند بود و در نهایت طالبان شکست خواهد خورد.

مجلۀ معتبر امریکایی نیویارکرز مینویسد که مقامات ادارۀ بارک اوباما داخل مذاکرات مستقیم و مخفیانه با رهبران طالب است. استیو کول یک نویسنۀ ارشد در این مطلب مینویسد که این مذاکرات آزمایشی است و همچنان جریان دارد که هنوز به مذاکرات صلح نیانجامیده است. کول میگوید که چندین تن در مورد این مذاکرات به او در هفته گذشته معلومات دادند.

نویسنده به یک نکتۀ جالبی اشاره کرده است و آن هم این که در بیست و دوم ماه اگست سال 1998 ملا عمر رهبر و یا امیر طالبان در آن وقت به وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا تلفون کشیده است.

این درست زمانی به وقوع میپیوندد که ایالات متحده مراکز تعلیمی القاعده را در افغانستان آماج راکت های کروز قرار داده بود.

وی در این مکالمۀ تلیفونی با یکی از دیپلومات هایی که در ردۀ اوسط قرار داشته است صحبت میکند. ملا عمر آرام صحبت کرده میگوید که کنگرس ایالات متحده باید رئیس جمهور کلنتن را مجبور به استعفا نماید. وی هشدار میدهد که عملکرد ایالات متحده دهشت افگنی را دامن خواهد زد و نتیجۀ خوبی نخواهد داشت.

به قول نویسنده این نخستین و آخرین باری بوده است که ملاعمر رهبر طالبان با مقامات امریکایی صحبتی داشته است.

اما به قول مجله پس از آن معاونان و افراد زیر دست ملا عمر تماس های دیگری نیز با مقامات امریکایی داشته اند.این که ایالات متحده طالبان را در عملکرد مشابه القاعده یافت، دیگر از هرگونه تماس با این گروه خودداری کرده است و تمام تماس ها را با طالبان تحریم کرد.

به قول مجله این که اکنون مقامات ادارۀ رئیس جمهور بارک اوباما داخل مذاکرات مستقیم با افراد کلیدی طالب شده است، همه برخاسته از تلاش های ریچارد هولبروک نمایندۀ فقید و پیشین ایالات متحدۀ امریکا در امور افغانستان و پاکستان عنوان شده است.

به قول نویسنده و از زبان مقامات رسمی که نخواستند نامشان فاش گردد مذاکرات در حالت آزمایشی قرار دارد و تا کنون نتیجۀ از آن به دست نیامده است.

نویسنده مینگارد وقتی وی جویای واکنش ایالات متحده در این مورد شده است،سخنگوی قصر سفید گفته است که موضع ایالات متحده در برابر طالبان همانا است که خانم کلنتن در جمعۀ گذشته در نشست جامعۀ آسیایی بیان داشت و آن هم این که طالبان یا از القاعده جداشده در روند افغانستان بپیوندند، و یاهم جنگ کرده شکست را پذیرا شوند.

XS
SM
MD
LG