لینک های دسترسی

Breaking News

تصمیم حکومت ایالات متحده روی مرور لست گروه های دهشت افگن


تصمیم حکومت ایالات متحده روی مرور لست گروه های دهشت افگن

محکمۀ استیناف ایالات متحده حکمِ را صادر نموده که حکومت باید تصمیم خویش را در رابطه به یک گروه مخالف حکومت ایران منحیث شبکۀ دهشت افگن خارجی، مرور نماید.

یک هیات منصفۀ متشکل از سه قاضی بروز جمعه در واشنگتن گفت که وزارت خارجه به سازمان مجاهدین مردم ایران موقع مناسبی را فراهم ننمود تا آن سازمان بتواند فهرست خویش را تجدید نماید.

یک گروه مستقر در عراق در سال ۲۰۰۸ میلادی درخواست نمود تا دیگردر جملۀ گروه های دهشت افگن محسوب نگردد، ولی سال گذشته حکومت ایالات متحده آن در خواست را بعد از بررسی مدارک تسلیم شده از سوی اعضای آن گروه و استخبارات ایالات متحده، رد نمود.

آن تصمیم باعث شد تا آن گروه از بدست آوردن پول و دریافت حمایت در ایالات متحده، محروم گردد.

سازمان مجاهدین مردم ایران ، در سال ۱۹۹۷ منحیث سازمان دهشت افگنی خارجی درج لست گردید ، اما گفته شده است که آن گروه مبارزات نظامی علیه حکومت ایران را در سال ۲۰۰۱ میلادی قطع نموده و در سال ۲۰۰۳ تسلیحات دست داشته را به نیروهای ایالات متحده تسلیم نمود.

XS
SM
MD
LG