لینک های دسترسی

خسارات مالی و جانی از اثر طوفان های شدید درامریکا


خسارات مالی و جانی از اثر طوفان های شدید درامریکا

مقامات در ایالت جنوبی "الاباما" به روز شنبه گفتند، سه عضو جوان یک فامیل زمانی جان های شان را از دست دادند که گِرد باد شام جمعه منزل آنها را تخریب نمود.

در یک بخش دیگر این ایالت، طوفان یک مادر ودو فرزندش را هلاک ساخت. شخص هفتم زمانی کشته شد که گِرد باد خانۀ سیار اورا در حدود پنجصد متر از سطح زمین بلند نمود.

طوفان، درخت هارا از ریشه کشیده، کیبل های برق را قطع نموده، بام های منازل را تخریب کرده و تیلر های تراکتور ها را در سراسر شاهراه پراگنده نموده است.

رابرت بینتلی والی الاباما ، در آن ایالت حالت اضطرار رااعلام نمود.

XS
SM
MD
LG