لینک های دسترسی

هلاکت ۸۹ نفر تن در اثر گردباد در امریکا


هلاکت ۸۹ نفر تن در اثر گردباد در امریکا

وزش یک گردباد در ایالت میزوری در امریکا حد اقل ۸۹ نفر را کشته و منجر به یک سلسله خرابی ها نیز گردیده است.

عکس های خسارات گردباد ایالت میزوری

این گردباد قوی شهر جوپلن را صدمه زده است. تعداد زیاد منازل تخریب شده، وسایط نقلیه تصادم کرده و یک شفاخانه نیز تخریب شده است. مأمورین می گویند تعداد تلفات افزایش خواهد یافت.

تیم دولن قوماندان امنیۀ منیاپولیس از سراسیمگی بعد از توفان خبرداده گفت "یک گردباد تائید شده است، اما خانه به خانه رفته نظارت میکنیم. تعداد زیاد درخت ها بالای منازل افتیده است، سراسیمگی زیادی ببار آمده."

باد های شدید آوار را تا فاصلۀ ۱۰۰ کیلومتر دور انتقال داده بود.

یک گردباد دیگر در ایالت منوسوتا یک نفر را کشته و حدود ۳۰ نفر دیگر را زخمی ساخته است.

براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با والی میزوری در تماس شد و بر حمایت حکومت مرکزی از آن ایالت تعهد نمود.

XS
SM
MD
LG