لینک های دسترسی

Breaking News

اقدام ادارۀ ترمپ به دستگیری مهاجرین غیر قانونی


دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده تعهد نمود که سیستم مهاجرت کشور منحیث وسیله برای پیشرفت انگیزۀ دهشت فگنان خارجی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. آقای ترمپ همچنان به این باور است که صدور یک فرمان اجرایی جدید برای منع ورود شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان ممکن سریعتر و موثر از آن باشد تا دفاع کردن از فرمان اولی اش.

رئیس جمهور ترمپ در بیانیه هفته وار خود به مردم امریکا گفت با مسولین امنیتی سراسر کشور ملاقات نموده و تعهد کرد که وی و جِف سشنس، لوی سارنوال، آنها را در مبارزه علیه تهدیدات جنایی حمایت خواهد کرد.

پس از آنکه یک محکمه استیناف به تقاضای حکومت برای احیای مجدد فرمان اجرایی رئیس جمهور مبنی بر منع ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان را رد کرد، روز جمعه آقای ترمپ گفت در نظر دارد تا فرمانی اجرایی جدیدی را صادر نماید.

رئیس جمهور ترمپ گفته: "ما باید اقدامات جدی را امروز اتخاذ کنیم تا مطمین شویم که فردای مصون داریم."

قرار بود که فرمان اجرایی آقای ترمپ پس از ۹۰ روز انقضا یابد، به این معنی می تواند قبل از آنکه این موضوع به محکمه عالی پیشکش شود، معیادش خاتمه یابد. اما قبل از آن اداره رئیس جمهور می تواند معیاد آنرا تغییر دهد.

دستگیری مهاجرین بی سند

صد ها تن از مهاجرینی که به گونۀ غیرقانونی در ایالات متحده زیست داشتند، طی هفتۀ گذشته از سوی مأمورین ادارۀ رسیدگی به امور مهاجرین در ایالات متحده، دستگیر شده اند.

مقامات میگویند که این اقدام، به فرمان اجرایی اخیری که از سوی رئیس جمهور دونالد ترمپ امضأ شده، ربطی ندارد.

به گفتۀ مأمورین ادارۀ أمور مهاجرین و گمرکات ایالات متحده، در این دستگیری ها، مهاجرین غیرقانونی و مجرم، هدف قرار گرفته اند.

چنین دستگیری ها، حد اقل در شش ایالت امریکا رخ داده و در شهر های بزرگی همچو اتلانتا، شیکاگو، نیویارک، و لاس انجلس در ظرف یک هفتۀ گذشته، بیش از یکصد و شصت نفر دستگیر شده است.

در برخی نقاط امریکا، در مخالفت به این دستگیری ها، مظاهراتی نیز برپا شده است.

عکس العمل پسر شاه سابق ایران

پسر رضا شاه پهلوی، آخرین شاه ایران، از دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده میخواهد که بین مردم ایران و حاکمان مذهبی آن فرق قایل گردد.

شهزاده رضا پهلوی، این نکته را در یک مصاحبۀ اختصاصی با بخش فارسی صدای امریکا ابراز داشت. او، که ریاست یک گروه مخالف رژیم ایران مستقر در ایالات متحده را برعهده دارد، گفت که ایرانیان در این مورد حساس اند که نباید با حکومت ایران مغالطه شوند، رژیمی که از دیر زمانی واشنگتن آن را به تمویل دهشت افگنی جهانی متهم کرده است.

ایران در زمرۀ هفت کشور عمدتاً مسلمانیست که رئیس جمهور ترمپ چندی پیش طی فرمانی، ورود شهروندان آن را به امریکا منع کرد. به تعقیب آن، شهزاده رضا پهلوی طی نامه ای به آقای ترمپ نیز، از بابت منع ورود ایرانیان به امریکا، اظهار نگرانی کرده بود.

XS
SM
MD
LG